Веќе од
KES 1,200
Месечно
KES 1,999 Конфигурирање на провизија
UltraVPS I

 • 2 CPU cores

 • Intel® Xeon® E5-2620v3, E5-2630v4 or 4114 processor

 • 4 GB RAM

 • 300 GB (SSD Boosted) Hard Disk

 • 100 Mbit/s port

 • UNLIMITED Bandwith

 • 1 Dedicated IP


Веќе од
KES 2,300
Месечно
KES 1,999 Конфигурирање на провизија
UltraVPS II

 • 4 CPU cores

 • 10 GB RAM

 • 700 GB Hard Disk (SSD Boosted)

 • 100 Mbit/s port

 • UNLIMITED Bandwith

 • 1 Dedicated IP


Веќе од
KES 3,500
Месечно
KES 1,999 Конфигурирање на провизија
UltraVPS III

 • 6 CPU's

 • 20 GB RAM

 • 1400 GB Raid Disk Space

 • 1 Dedicated IP's


Веќе од
KES 1,400
Месечно
KES 1,999 Конфигурирање на провизија
VPS S SSD

 • 4 CPU cores

 • Intel® Xeon® E5-2620v3, E5-2630v4 or 4114 processor

 • 8 GB RAM

 • 200 GB (100% SSD) Hard Disk

 • 200 Mbit/s port

 • UNLIMITED Bandwith

 • 1 Dedicated IP


Веќе од
KES 2,500
Месечно
KES 1,999 Конфигурирање на провизија
VPS M SSD

 • 6 CPU cores

 • Intel® Xeon® E5-2620v3, E5-2630v4 or 4114 processor

 • 16 GB RAM

 • 400 GB (100% SSD) Hard Disk

 • 400 Mbit/s port

 • UNLIMITED Bandwith

 • 1 Dedicated IP


Веќе од
KES 4,000
Месечно
KES 1,999 Конфигурирање на провизија
VPS L SSD

 • 8 CPU cores

 • Intel® Xeon® E5-2620v3, E5-2630v4 or 4114 processor

 • 30 GB RAM

 • 800 GB (100% SSD) Hard Disk

 • 800 Mbit/s port

 • UNLIMITED Bandwith

 • 1 Dedicated IP


KES 7,000
Месечно
KES 1,999 Конфигурирање на провизија
VPS XL SSD

 • 10 CPU cores

 • Intel® Xeon® E5-2620v3, E5-2630v4 or 4114 processor

 • 60 GB RAM

 • 1600 GB (100% SSD) Hard Disk

 • 1000 Mbit/s port

 • UNLIMITED Bandwith

 • 1 Dedicated IP